Svet

Jedne večeri, sin je odlučio da oca, čoveka u godinama, odvede na večeru u jedan restoran…

Šta je sin učinio za svog oca u restoranu je lekcija i nauk za sve!

Otac je bio izuzetno star i slabašan čovek i dok je večerao sa sinom, hrana mu je pala na košulju i pantalone. Ostali ljudi, koji su bili prisutni u restoranu, gledali su ga sa gađenjem, dok je njegov sin bio miran.

Kada je završio sa večerom, njegov sin, koji nimalo nije bio posramljen, tiho je odveo oca u kupatilo restorana, očistio ostatke hrane na njegovoj odeći, uklonio fleke, namestio mu kosu i naočare. Kada su izašli iz kupatila, ceo restoran ih je gledao u mrtvoj tišini, ne mogavši da shvate kako su uspeli toliko sebe javno da osramote.

Sin je platio račun i njih dvojica su lagano su krenuli da izlaze iz restorana.
U to vreme, jedan stariji čovek, koji je večerao, odjednom je uzviknuo pitavši sina: “Zar ne misliš da si ostavio nešto iza sebe?”

Sin je odlučno odgovorio: “Ne, gospodine, nisam!”

Stariji čovek je na ovo uzvratio: “Jesi, ostavio si! Ostavio si lekciju za svakog sina i nadu za svakog oca na ovoj planeti!”

U restoranu je odjednom zavladao muk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *