ŽIVOT

Budite lepo i vedri kao ovo jutro. Izdržite tako koliko možete. Smračite se, ako morate, tek kad se dan smrači. Budite logični: Bolje je da vam bude lepo nego ružno.

Budite lepo i vedri kao ovo jutro. Izdržite tako koliko možete. Smračite se, ako morate, tek kad se dan smrači. Budite logični: Bolje je da vam bude lepo nego ružno.

Komentari

komentara