ŽIVOT

Tipizirani stanovi, tipizirani nameštaj, tipizirane porodice. Mogli bismo na nekoliko dana lepo živeti u tuđem stanu i u tuđoj porodici ne znajući da smo pogrešili.

Tipizirani stanovi, tipizirani nameštaj, tipizirane porodice. Mogli bismo na nekoliko dana lepo živeti u tuđem stanu i u tuđoj porodici ne znajući da smo pogrešili.

Komentari

komentara