ŽIVOT

Evo jednog neuspelog dana. Ne vidimo za šta bi se mogao upotrebiti. Možda biste danas mogli potrošiti svu gorčinu, sve crne misli, sav očaj. Pa da sutra mislite i radite nešto drugo i lepše.

Evo jednog neuspelog dana. Ne vidimo za šta bi se mogao upotrebiti. Možda biste danas mogli potrošiti svu gorčinu, sve crne misli, sav očaj. Pa da sutra mislite i radite nešto drugo i lepše.

Komentari

komentara