ŽIVOT

Da li neki lekari, da li neki profesori, da li neki poslodavci primaju mito? Ne primaju, ali žive kao da primaju i to izaziva zabunu i nervozu.

Da li neki lekari, da li neki profesori, da li neki poslodavci primaju mito? Ne primaju, ali žive kao da primaju i to izaziva zabunu i nervozu.

Komentari

komentara