ŽIVOT

Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Ispravljanje grešaka daje smisao našem životu i radu.

Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Ispravljanje grešaka daje smisao našem životu i radu.

Komentari

komentara