ŽIVOT

Neki ljudi nemaju nerava da žive dugo. Zalete se još od malena, protutnje, iznerviraju se, izviču i odu.

Neki ljudi nemaju nerava da žive dugo. Zalete se još od malena, protutnje, iznerviraju se, izviču i odu.

Komentari

komentara