ŽIVOT

Teškoće se podrazumevaju, one su prirodne, ne može se živeti bez teškoća. Prirodno je i to da ne možemo biti zadovoljni teškoćama. Što je više teškoća, sve smo nezadovoljniji – i to je prirodno. Prirodno je i to da se moramo boriti protiv teškoća a ne protiv nezadovoljstva.

Teškoće se podrazumevaju, one su prirodne, ne može se živeti bez teškoća. Prirodno je i to da ne možemo biti zadovoljni teškoćama. Što je više teškoća, sve smo nezadovoljniji – i to je prirodno. Prirodno je i to da se moramo boriti protiv teškoća a ne protiv nezadovoljstva.

Komentari

komentara