ŽIVOT

Nije svaka sumnja sumnjiva, kao što ni svaka vera nije prava. Budimo i tu pametni i pravedni. Verujmo u neke sumnje a sumnjajmo u neke vernosti.

Komentari

komentara