ŽENE

U ženama ima više mesta nego u obdaništima. Zato imamo višak nezbrinute dece.

U ženama ima više mesta nego u obdaništima. Zato imamo višak nezbrinute dece.

Komentari

komentara