ŽENE

Svako ima pravo da zove upomoć majku sem onih koje su i same majke.

Svako ima pravo da zove upomoć majku sem onih koje su i same majke.

Komentari

komentara