LJUDI, POSAO

Najviše zarađuju oni radnici koji rade negde na severu, jugu, istoku ili zapadu. Najmanji su lični dohoci onih koji žive i rade u sredini.

Najviše zarađuju oni radnici koji rade negde na severu, jugu, istoku ili zapadu. Najmanji su lični dohoci onih koji žive i rade u sredini.

Komentari

komentara