OSTALO

U nekim gradovima nekih republika i pokrajina neki odgovorni rukovodioci ne plaćaju ni komunalne dažbine ni porez. Imaju status fudbalera, kao da se ni bez njih ne može.

U nekim gradovima nekih republika i pokrajina neki odgovorni rukovodioci ne plaćaju ni komunalne dažbine ni porez. Imaju status fudbalera, kao da se ni bez njih ne može.

Komentari

komentara