OSTALO

Evo kratke biografije jednog druga: Bio je član kvoruma mnogih sastanaka. Evo još jedne kratke biografije: Bio je niko i ništa, sada je niko i nešto.

Evo kratke biografije jednog druga: Bio je član kvoruma mnogih sastanaka. Evo još jedne kratke biografije: Bio je niko i ništa, sada je niko i nešto.

Komentari

komentara