OSTALO

U ime svih onih koji to ne smeju da im kažu, molimo sve dosadne ljude da ne budu dosadni. Da manje pričaju, da ne pričaju samo o sebi, da ne ponavljaju istu priču bezbroj puta, da obrate pažnju i na sagovornike, da pričaju samo dotle dok to i druge zanima.

U ime svih onih koji to ne smeju da im kažu, molimo sve dosadne ljude da ne budu dosadni. Da manje pričaju, da ne pričaju samo o sebi, da ne ponavljaju istu priču bezbroj puta, da obrate pažnju i na sagovornike, da pričaju samo dotle dok to i druge zanima.

Komentari

komentara