OSTALO

Jedan drug je do juče godinama učio, usavršavao se, bio stipendista, sticao najviše stručne kvalifikacije… To je radio do juče, a juče je otišao u penziju. Ako ste zapazili – jedino nije stigao da radi.

Jedan drug je do juče godinama učio, usavršavao se, bio stipendista, sticao najviše stručne kvalifikacije… To je radio do juče, a juče je otišao u penziju. Ako ste zapazili – jedino nije stigao da radi.

Komentari

komentara