OSTALO

U nekim zdravstvenim ustanovama uvedeno je učešće bolesnika u troškovima lečenja. To izgleda ovako: Pregled plaća socijalno, a pregled preko reda plaća bolesnik. Operaciju plaća socijalno, a razliku između operacije i uspešne operacije doplaćuje bolesnik. Negu u bolnici plaća socijalno, a dobru negu bolesnik.

U nekim zdravstvenim ustanovama uvedeno je učešće bolesnika u troškovima lečenja. To izgleda ovako: Pregled plaća socijalno, a pregled preko reda plaća bolesnik. Operaciju plaća socijalno, a razliku između operacije i uspešne operacije doplaćuje bolesnik. Negu u bolnici plaća socijalno, a dobru negu bolesnik.

Komentari

komentara