OSTALO

I Novi Beograd prestaće, najzad, da bude spavaonica, čim u njega stignu tramvaji.

I Novi Beograd prestaće, najzad, da bude spavaonica, čim u njega stignu tramvaji.

Komentari

komentara