OSTALO

Naš Beograd treba da je dobar a ne lep. Da smo više ulagali u dobrotu nego u ovu reprezentativnu lepotu, danas bismo živeli mudro a ne glupo, skromno a ne bahato, spokojno a ne izbezumljeno.

Naš Beograd treba da je dobar a ne lep. Da smo više ulagali u dobrotu nego u ovu reprezentativnu lepotu, danas bismo živeli mudro a ne glupo, skromno a ne bahato, spokojno a ne izbezumljeno.

Komentari

komentara