OSTALO

Budite dobri sa daktilografkinjama ako su pismenije od vas. Dobre daktilografkinje kucaju ne ono što ste rekli već ono što ste hteli da kažete.

Budite dobri sa daktilografkinjama ako su pismenije od vas. Dobre daktilografkinje kucaju ne ono što ste rekli već ono što ste hteli da kažete.

Komentari

komentara