OSTALO

Beograd bi mogao otvoriti školu za seljake. Da ugledni seoski domaćini predaju jednostavne i razumljive seljačke predmete. Da odvadimo malo besposlenog gradskog naroda i vratimo selu. Da sačuvamo što više ljudi, dok ne prođe ova civilizacija.

Beograd bi mogao otvoriti školu za seljake. Da ugledni seoski domaćini predaju jednostavne i razumljive seljačke predmete. Da odvadimo malo besposlenog gradskog naroda i vratimo selu. Da sačuvamo što više ljudi, dok ne prođe ova civilizacija.

Komentari

komentara