OSTALO

Danas će intelektualci prvo pročitati čitulju a zatim rešavati ukrštene reči. Da nisu učili i završili škole, poludeli bi od dosade.

Danas će intelektualci prvo pročitati čitulju a zatim rešavati ukrštene reči. Da nisu učili i završili škole, poludeli bi od dosade.

Komentari

komentara