OSTALO

Tu i tamo čuje se još za neki pojedinačni slučaj klasne borbe, pred redovnim sudovima i sudovima udruženog rada. Takve borbe vode se sa promenljivom srećom, nekad pobedi predstavnik jedne klase a nekad druge.

Tu i tamo čuje se još za neki pojedinačni slučaj klasne borbe, pred redovnim sudovima i sudovima udruženog rada. Takve borbe vode se sa promenljivom srećom, nekad pobedi predstavnik jedne klase a nekad druge.

Komentari

komentara