OSTALO

Danas su najzadovoljniji oni koji su najviše krivi i jedino oni ne učestvuju u narodnom nezadovoljstvu.

Danas su najzadovoljniji oni koji su najviše krivi i jedino oni ne učestvuju u narodnom nezadovoljstvu.

Komentari

komentara