OSTALO

Pošto je u jednoj radnoj organizaciji usvojen Pravilnik o dodeli stanova, sve što je moglo ostalo je u drugom stanju. Daju se, istina bodovi i za školsku spremu, ali se ništa ne može naučiti za jednu noć.

Pošto je u jednoj radnoj organizaciji usvojen Pravilnik o dodeli stanova, sve što je moglo ostalo je u drugom stanju. Daju se, istina bodovi i za školsku spremu, ali se ništa ne može naučiti za jednu noć.

Komentari

komentara