OSTALO

Neki skromni i uviđavni ljudi žive sami, iz obzira prema onima sa kojima bi mogli živeti.

Neki skromni i uviđavni ljudi žive sami, iz obzira prema onima sa kojima bi mogli živeti.

Komentari

komentara