OSTALO

Treba se boriti protiv svih onih koji sumnjaju, koji ne veruju, koji su nezadovoljni. Podršku treba davati samo onima koji se prave da ne sumnjaju, koji glume da veruju, koji ne smeju da kažu da su nezadovoljni.

Treba se boriti protiv svih onih koji sumnjaju, koji ne veruju, koji su nezadovoljni. Podršku treba davati samo onima koji se prave da ne sumnjaju, koji glume da veruju, koji ne smeju da kažu da su nezadovoljni.

Komentari

komentara