OSTALO

Teškoće su za ljude, pre svega za one ljude koji su navikli na teškoće. Oni lako pristaju na teškoće i lako ih podnose. Sve što nam bude teško, prebacićemo na njih.

Teškoće su za ljude, pre svega za one ljude koji su navikli na teškoće. Oni lako pristaju na teškoće i lako ih podnose. Sve što nam bude teško, prebacićemo na njih.

Komentari

komentara