OSTALO

Neki drugovi stigli su do cilja i stoje. Neće da se pomere ili pomaknu u stranu da bi drugi mogli da prođu i krenu napred.

Neki drugovi stigli su do cilja i stoje. Neće da se pomere ili pomaknu u stranu da bi drugi mogli da prođu i krenu napred.

Komentari

komentara