OSTALO

Da nema zakona, svi bismo bili na istom i ravnopravni. Ovako, od zakona imaju koristi samo oni koji ih ne poštuju.

Da nema zakona, svi bismo bili na istom i ravnopravni. Ovako, od zakona imaju koristi samo oni koji ih ne poštuju.

Komentari

komentara