OSTALO

Probleme moramo rešavati i rešiti, ali ne sve. Nešto problema moramo ostaviti, koliko za sastanke.

Probleme moramo rešavati i rešiti, ali ne sve. Nešto problema moramo ostaviti, koliko za sastanke.

Komentari

komentara