OSTALO

Živimo bez vizionara, bez snova, bez budućnosti. Kalendar je jedini naš program i perspektiva.

Živimo bez vizionara, bez snova, bez budućnosti. Kalendar je jedini naš program i perspektiva.

Komentari

komentara