OSTALO

Nije kriv svako ko pravi greške, već samo onaj o čijim se greškama može govoriti.

Nije kriv svako ko pravi greške, već samo onaj o čijim se greškama može govoriti.

Komentari

komentara