MUŠKARCI, ŽENE

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tada više ne zna gde su joj ona igla i konac.

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tada više ne zna gde su joj ona igla i konac.

Komentari

komentara