MUŠKARCI, ŽENE

Prave žene su mudre i one nikad ne veruju muškarcima – ni kad ih oni vole ni kad ih ne vole.

Prave žene su mudre i one nikad ne veruju muškarcima – ni kad ih oni vole ni kad ih ne vole.

Komentari

komentara