LJUDI

Nema više one društvene energije kakve je nekad bilo. Demobilisali smo se i vratili kućama i malim stvarima. Ne dokazujemo više jedni drugima ko je bolji i zaslužniji već samo ko je manje kriv.

Nema više one društvene energije kakve je nekad bilo. Demobilisali smo se i vratili kućama i malim stvarima. Ne dokazujemo više jedni drugima ko je bolji i zaslužniji već samo ko je manje kriv.

Komentari

komentara