LJUDI

Pošteni su pošteni zato što ne smeju ili ne umeju da budu nepošteni.

Pošteni su pošteni zato što ne smeju ili ne umeju da budu nepošteni.

Komentari

komentara