DECA, HUMOR

Ispitivanja su pokazala da su deca u centru grada viša od dece sa periferije. Visina je, dakle, bolest a ne zdravlje.

Ispitivanja su pokazala da su deca u centru grada viša od dece sa periferije. Visina je, dakle, bolest a ne zdravlje.

Komentari

komentara