DECA

Postoji kvalitetna razlika u sudbini dece. Negde se razvode samo muž i žena, a negde i otac i majka.

Postoji kvalitetna razlika u sudbini dece. Negde se razvode samo muž i žena, a negde i otac i majka.

Komentari

komentara